Protipožární nátěry


Jakékoliv prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků je nižší než je hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Na prvek se aplikuje protipožární nátěr, nástřik, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru na konstrukci vytvoří ochrannou pěnu, která může být až 50ti násobek původní vrstvy.


Protipožární nátěry a nástřiky lze především použít na:


  • konstrukce z oceli
  • konstrukce z betonu
  • konstrukce ze dřeva

Barevné provedení a struktura protipožárního nátěru, nástřiku:

Na ocelové a betonové konstrukce je to barva bílá, která může být překryta barevným krycím nátěrem schváleným výrobcem protipožárního nátěru. Ne dřevěný konstrukcích je to barva transparentní. Struktura těchto nátěrů, nástřiků je hrubší a drsnější než u klasických nátěrů (nelze dosáhnout hladkého povrchu).


Pro více informací, cenové nabídky nebo realizaci nás neváhejte kontaktovat na www.pozarniochranaobjektu.cz. Team UnifastUnifast spol. s r. o. je moderní rozrůstající se společnost, působící po celé ČR a SR. Díky svému zázemí je schopna řešit kompletní dodávky požárně bezpečnostního zařízení a následné revize těchto zařízení.

Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, přenosné hasící přístroje, požární uzávěry, požární hydranty, protipožární obklady, prověřování účinnosti požárních poplachových směrnic a revize požárních únikových cest.


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz