Požární ucpávky


Požární ucpávky jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb. Prostupy instalací a dilatační spáry jdoucí přes požárně dělící konstrukce musí být dle vyhlášky 246/2001 SB., popř. dle ČSN 730810 ošetřeny proti šíření požáru. Požární ucpávka je materiál, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.)


Požární ucpávky používáme pro:


 • těsnění dilatačních spár
 • těsnění kabelových tras
 • těsnění vzduchotechnických potrubí
 • těsnění potrubíz hořlavých hmot izolovaných
 • těsnění potrubí
  • z hořlavých hmot
   • izolovaných
   • neizolovaných
  • z nehořlavých hmot
   • izolovaných
   • neizolovaných

Jak na první pohled lze zjistit požární ucpávku?

Požární ucpávka,jakožto součást požárně bezpečnostního zařízení musí být opatřena identifikačním štítkem, na kterém je uveden použitý materiál, rok instalace, požární odolnost a také údaj o firmě, která ucpávku realizovala.


Pro více informací, cenové nabídky nebo realizaci nás neváhejte kontaktovat na www.pozarniochranaobjektu.cz. Team UnifastUnifast spol. s r. o. je moderní rozrůstající se společnost, působící po celé ČR a SR. Díky svému zázemí je schopna řešit kompletní dodávky požárně bezpečnostního zařízení a následné revize těchto zařízení.

Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, přenosné hasící přístroje, požární uzávěry, požární hydranty, protipožární obklady, prověřování účinnosti požárních poplachových směrnic a revize požárních únikových cest.


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz